Voice Room's Student

 
หน้าแรกของ Voice Room mini Academy
คอร์สเรียนร้องเพลง - ค่าเรียนร้องเพลง
ตารางเวลาเรียนร้องเพลง
ประวัติของครูผู้สอนร้องเพลง
แผนที่การเดินทางสู่ Voice Room mini Academy

ติดต่อ Voice Room
084-143-4423
086-395-5512

หน้าแรกเว็บไซด์ KruAir.com
บทความเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการร้องเพลงKruair Yuktapreecha
qr code

Language:

m

 

 

 

 

 

 

 


Google+
 

ขอแนะนำนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับครูแอร์ที่ Voice Room ค่ะ และลองมาฟังความรู้สึกของน้องเค้า หลังจากที่ได้เรียนไปครึ่งคอร์สแล้วค่ะ

 
ดนัย หวังเจริญพร

ชื่อ:
ดนัย หวังเจริญพร

ชื่อเล่น: ตี่

อาชีพ: พนักงานบริษัท

ผลงาน:

ความรู้สึกหลังจากที่ได้มาเรียนร้องเพลงกับครูแอร์: 

    เคยไปเรียนร้องเพลงมาหลายที่  แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาการร้องแล้วเกร็ง ขึ้นเสียงสูงไม่ได้  จนมาเรียนกับครูแอร์ซึ่งไม่มองข้ามปัญหาอันเล็กน้อย  สอนการเปิดคอให้สามารถเชื่อมเสียงจากต่ำไปสูงอย่างสบายๆ  ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่นที่มีชื่อเสียง  ที่มองไม่เห็นจุดบกพร่องของการร้องเพลงที่ตรงจุด  และไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่แรก  ทำให้การพัฒนาการของการร้องเพลงพัฒนาไปได้อย่างไม่เต็มท
ี่
    ประทับใจการเอาใจใส่การสอนของครูแอร์  ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอน  ที่สำคัญคือคุ้มค่า   ค่าใช้จ่ายไม่แพงและมีคุณภาพ


 

เพื่อนๆ..ใน Voice Room mini Academy
รัสวดี ควรทรงธรรม (กุ๊กกุ๊ก) ชนะชัย โกมลวัจนะ  (เอ) จักรพงษ์ ทะวะละ (ตูน) เมลิตา ชุณหะมาน (จินนี่) ดนุพล ตั้งตรงมิตร (บอล)
พีระพัฒน์ พิสิษฐ์กุล ณัฏฐณิชา เล็กอุทัย  (เอเอ) ณัฏฐกฤษฏ์ สินตระกูลชัย (แอ๊ม) นักเรียน Voice Room
พี่หมู
แบม
ได้ ไฟน์ อาร์ ไมค์ ปุ๊ก
เซนต์ ดนัย หวังเจริญพร (ตี่) เรียนร้องเพลง ศิรินันท์ สุดทำนอง (พรีม) เรียนร้องเพลง อรรถวดค ศรีบำรุง (เอม) พรรณี ธนาชีวะ, พีรพัฒน์ ธนาชีวะ
Vichriya Trangkhasombat อมฤต สนทิศปัญญา ภัทรา ศิริพานิช นาย โสฬส หนูพา ณัฐพงษ์  สายวงศ์