Voice Room's Student

 
หน้าแรกของ Voice Room mini Academy
คอร์สเรียนร้องเพลง - ค่าเรียนร้องเพลง
ตารางเวลาเรียนร้องเพลง
ประวัติของครูผู้สอนร้องเพลง
แผนที่การเดินทางสู่ Voice Room mini Academy

ติดต่อ Voice Room
084-143-4423
086-395-5512

หน้าแรกเว็บไซด์ KruAir.com
บทความเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการร้องเพลงKruair Yuktapreecha
qr code

Language:

m

 

 

 

 

 

1


Google+
 


ขอแนะนำนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับครูแอร์Voice Room ค่ะ และลองมาฟังความรู้สึกของน้องเค้า หลังจากที่ได้เรียนไปครึ่งคอร์สแล้วค่ะ

 
ภัทรา ศิริพานิชชื่อ:
ภัทรา  ศิริพานิช

ชื่อเล่น: ภัทร
อาชีพ: นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน:

ความรู้สึกหลังจากผ่านไปครึ่งคอร์ส: 
     

ครูแอร์เป็นครูที่ใจดี ไม่กดดันนักเรียนเวลาทำตามที่ครูแอร์บอกไม่ได้และค่อยๆให้กำลังใจ เวลาร้องเพลงดีขึ้นก็จะชม และเลือกเพลงที่ให้นักเรียนร้องให้ตรงจุดกับที่นักเรียนด้อยเพื่อเป็นการฝึกฝน อย่างภัทรเองร้องเสียงไม่ค่อยมีพลัง  ครูแอร์ก็เลือกเพลงที่ต้องให้แรงดันเสียงให้ออกมาให้ได้ นักเรียนมีข้อบกพร่องในการร้องเพลงอะไร ครูแอร์ก็จะแก้ปัญหาไปทีละเรื่องซึ่งทำให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าการร้องเพลงมันหนัก ถ้าปรับทีเดียวหลายๆเรื่องก็จะทำให้เราสับสน ทำให้เป็นการเรียนกะครูแอร์เป็นการเรียนที่สนุก มีความสุข และทำให้เรียนอย่างไม่เครียด และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณครูแอร์ที่ทำให้ภัทรรู้สึกมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องการร้องเพลงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยค่ะ 

 

 

เพื่อนๆ..ใน Voice Room mini Academy
รัสวดี ควรทรงธรรม (กุ๊กกุ๊ก) ชนะชัย โกมลวัจนะ  (เอ) จักรพงษ์ ทะวะละ (ตูน) เมลิตา ชุณหะมาน (จินนี่) ดนุพล ตั้งตรงมิตร (บอล)
พีระพัฒน์ พิสิษฐ์กุล ณัฏฐณิชา เล็กอุทัย  (เอเอ) ณัฏฐกฤษฏ์ สินตระกูลชัย (แอ๊ม) นักเรียน Voice Room
พี่หมู
แบม
ได้ ไฟน์ อาร์ ไมค์ ปุ๊ก
เซนต์ ดนัย หวังเจริญพร (ตี่) เรียนร้องเพลง ศิรินันท์ สุดทำนอง (พรีม) เรียนร้องเพลง อรรถวดค ศรีบำรุง (เอม) พรรณี ธนาชีวะ, พีรพัฒน์ ธนาชีวะ
Vichriya Trangkhasombat อมฤต สนทิศปัญญา ภัทรา ศิริพานิช นาย โสฬส หนูพา ณัฐพงษ์  สายวงศ์